Over mij & Registraties

Ik studeerde Gezondheidswetenschappen (Geestelijke Gezondheidkunde) aan de Universiteit Maastricht. Na mijn afstuderen (2003) combineerde ik onderzoek (predictie en preventie van PTSS bij kinderen) met de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog (RINO Zuid 2004-2007). Klinische werkzaamheden binnen de GZ-opleiding verrichtte ik binnen de medisch psychologische setting van het ziekenhuis in Maastricht. Daarbij werkte ik zowel met kinderen als volwassen cliënten. Vervolgens ben ik bij een instelling voor gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg gaan werken en heb ik me voornamelijk met de doelgroep kinderen en jeugdigen (4-18) bezig gehouden: meerendeels in ambulante setting, deels ook binnen kinderpsychiatrische dagbehandeling. Ik volgde de specialistische opleiding tot klinisch psycholoog-psychotherapeut met als differentiatie KJ (RINO Groep 2008-2013). Sindsdien ben ik als specialist in de jeugd-GGZ betrokken bij een brede leeftijdsgroep (0-23), en heb ik het accent op adolescenten gelegd. Ik houd van de veelzijdigheid binnen het vak: van triage tot uitgebreide diagnostiek, en van indicatiestelling tot nazorg na langdurige behandeling van complexe problematiek. Psychotherapie geef ik vooral vanuit schemagericht referentiekader, maar altijd vanuit integratieve visie. Daarbij heb ik me aanvullend geschoold in schematherapie en EMDR. Zowel individuele behandelingen als groepsbehandelingen, maar ook het schematherapeutisch werken met ouders van cliënten heeft mijn interesse. Ik zet me in om collega’s in opleiding binnen dit werkveld te begeleiden, en lever graag een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek binnen dit werkgebied.


Ik ben supervisor bij:

  • de Vereniging voor Schematherapie (VSt) en
  • de Vereniging voor Kinder en Jeugd Psychotherapie (VKJP).

Daarnaast ben ik lid van de volgende beroepsverenigingen: 

  • de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP)
  • en de International Society of Schema Therapy (ISST).

BIG: Klinisch Psycholoog (49909130025) Psychotherapeut (69909130016)